Skip to main content

Våre tjenester

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Sirius Økonomi tilbyr regnskaps- og økonomitjenester innenfor flere områder

Bedrifts-
rådgivning

Regnskap

Lønn og personal

Fakturering og oppfølging

Årsoppgjør

Vi hjelper deg å nå dine mål

Bedriftsrådgivning

Vi kan levere rådgivning innenfor flere områder.
- Oppstartshjelp
- Forretningsplan
- Valg av selskapsform
- Bistå i strategiprosesser
- Optimalisering av administrative rutiner
- Budsjettering
- Regnskap
- Valg av økonomisystem
- Rutiner for økonomisk prosjektstyring
- Lønn og personal
- Årsoppgjør
- Bistand ved bokettersyn og kontroll fra offentlige myndigheter
- Finansiering bistå i prosess mot bank og andre finansinstitusjoner.

Listen er ikke uttømmende ta gjerne kontakt, om vi ikke kan hjelpe deg har vi samarbeidspartnere som kan bistå.

Ta kontakt
Alt på ett sted

Regnskap

Vi kan utføre alt av regnskapstjenester for deg eller vi kan dele på oppgavene etter ønske fra deg. Vi finner en løsning som passer deg, samtidig som vi ivaretar alle lovpålagte oppgaver. Vi har kompetanse, tid og kapasitet.
- Fakturering
- Lønn
- Purretjeneste
- Remittering
- Postering av alle typer bilag
- Avstemminger
- Rapportering med kommentarer
- Ligningspapirer og årsregnskap
- Ivaretagelse av oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale

Ta kontakt
Et komplekst fagområde - vi hjelper deg gjerne

Lønn og personal

Vi hjelper det med oppfølging av og utlønning til dine ansatte.
- Lønnskjøring
- AA-registeret
- Reise og utlegg
- NAV-sykemelding og permittering etc.
- Forsikringsordninger og pensjon
- SSB-rapportering
- Ansettelser og oppsigelser
- Lønnsavtaler
- Rekrutteringsprosesser

La oss hjelpe din bedrift med dette komplekse område slik at alt blir riktig.
Vi har kompetansen og erfaringen.

Ta kontakt
Din tid er verdifull

Fakturering og oppfølging

Hos oss kan du stå for fakturering og innkreving selv, via våre systemer, eller overlate jobben til oss. Uansett løsning kan du være pålogget og ha full oversikt over hva som er fakturert og betalt, og ikke glem de som ikke har betalt. Du har førstehåndsinformasjon om kunden, ved å tidlig ta kontakt med kunde er sjansen større for å unngå tap og få pengene på konto.

Det er viktig å ha gode rutiner for fakturering og innkreving. Er rutinene gode, påvirker det både resultat og likviditet. Ta kontakt så kan vi sammen se på dine rutiner, det er alltid mulig å bli litt bedre.

Ta kontakt
Et komplekst fagområde - vi hjelper deg gjerne

Årsoppgjør

- Vi ordner med ligningspapirer for alle typer selskaper med skatteberegninger
- Vi lager Årsregnskap med lovpålagte krav til noter, kontantstrømoppstilling og årsberetning.

Årsoppgjør er det mest spennende vi gjør, det er mange involverte parter, det er viktig at kommunikasjonen er tydelig og det vil sette krav til alle involverte parter. Det kreves:
- Fullstendighet – det betyr at alle poster er bokført
- Realitet – kun balanseposter som er reelle og tilhører virksomheten er bokført
- Nøyaktighet – riktig bokførte poster som er periodisert og verdsatt riktig

Når vi er sammen om dette sikrer vi et riktig regnskap, tilstrekkelig dokumentasjon og ikke minst at en kommer i mål til riktig tid innenfor fastsatte lovpålagte frister. Ingen oppgaver er for små eller for store, vi tilpasser våre tjenester til din størrelse og støtter oss på samarbeidspartnere for å sikre kvalitet om vi trenger det.

Ta kontakt